If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Предизвикателство за разлагане на полиноми

Задача

Обемът (в кубични метри) v на правоъгълна призма е даден с израза:
v=a42a2b2+b4
Където a и b са положителни цели числа и a>b.
Избери три израза, които могат да представят трите отделни размера на призмата (всички в метри).
Избери всички правилни отговори: