Основно съдържание

Основни комбинаторни понятия

Провери знанията си относно Основни комбинаторни понятия с тези 9 въпроса.

За този урок

В този раздел ще се запознаеш с основите на комбинаториката и ще научиш какво представляват пермутациите, вариациите и комбинациите