If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Последователност от трансформации

Задача

По-долу е описана поредица от преобразувания.
  • Хомотетия с център точка P
  • Ротация около друга точка Q
  • Осева симетрия спрямо правата PQ
Кое от следните трябва да бъде запазено при тази поредица от трансформации?
Избери един отговор: