If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на трансформации

Задача

Тони се опитал да дефинира една транслация.
  • Точка A се изобразява в точка A, prime.
  • Всяка произволна точка P се изобразява в точка P, prime, такава, че лъчът P, P, prime, with, \overrightarrow, on top е успореден на A, A, prime, with, \overrightarrow, on top и сочи в същата посока като A, A, prime, with, \overrightarrow, on top.
Каква грешка е допуснал Тони в неговото определение за транслация?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?