Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Определяне на трансформации

Задача

Тони се опитал да дефинира една транслация.
  • Точка A се изобразява в точка A.
  • Всяка произволна точка P се изобразява в точка P, такава, че лъчът PP е успореден на AA и сочи в същата посока като AA.
Каква грешка е допуснал Тони в неговото определение за транслация?
Избери един отговор: