Основно съдържание

Еднаквости в равнината

Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Провери разбирането си върху Еднаквости в равнината с тези 22 въпроса.

За този урок

В този раздел ще научиш кои трансформации (преобразувания) наричаме еднаквост в равнината и какви видове еднаквости има