If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Осева симетрия в двумерни фигури

Задача

Центърът на следната звезда е в началото на координатната система.
Кои от следните осеви симетрии се отнасят за тази звезда?
СиметрияОтнася ли се за фигурата?
Осева симетрия спрямо правата с уравнение y=x
Осева симетрия спрямо оста y