If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Точно определяне на ротациите

Прочети един диалог, в който ученик и учител се опитват да определят дадени ротации колкото е възможно по-точно.
Диалогът по-долу е между учител и ученик. Целта им е да опишат ротациите като цяло, използвайки прецизен математически език. Както ще видиш, ученикът трябва да коригира определенията няколко пъти, за да ги направи още по-прецизни. Забавлявай се!
Учител:
Днес ще се опитаме да опишем какво правят ротациите в общ план.
Да предположим, че имаме ротация с θ градуса спрямо точката P. Как би описал ефекта от тази ротация върху друга точка A?
Ученик:
Какво искаш да кажеш? От къде мога да знам какво прави ротацията с A, след като не знам нищо за нея?
Учител:
Вярно е, че не знаеш нищо за тази определена ротация, но всички ротации имат подобно поведение. Можеш ли да измислиш някакъв начин, за да опишеш какво прави ротацията с A?
Ученик:
Хммм... Нека помисля... Добре, предполагам, че A се премества в различна п позиция по отношение на P. Например, ако A беше вдясно от P, може би сега е над P или нещо подобно. Това зависи от това колко голямо е θ.
Учител:
Ясно. Можем да опишем това, което току-що каза, както следва:
Предполагайки, че ротацията премества A в точка B, тогава ъгълът между отсечките PA и PB е θ.
Ученик:
Да, съгласен съм с това определение.
Учител:
Не забравяй обаче, че в математиката трябва да бъдем много прецизни. Само един начин ли има да образуваме ъгъл P, който е равен на θ?
Ученик:
Нека да видя... Не, има два начина да създадем такъв ъгъл: по посока и обратно на часовниковата стрелка.
Учител:
Разбрано! Ротациите са извършени обратно на часовниковата стрелка и нашето определение би трябвало да разпознае това:
Завъртане с θ градуса около точка P измества точка A обратно на часовниковата стрелка до точка B, където mAPB=θ.
Разбира се, ако θ е дадена като отрицателна мярка, ротацията е в противоположната посока, която е по посока на часовниковата стрелка.
Ученик:
Страхотно. Готови ли сме?
Учител:
Ти ми кажи. Определението трябва да покаже абсолютно точно къде се премества A. С други думи, трябва да има само една точка, която да съвпада с описанието за B.
Само една точка ли има, която образува ъгъл, обратно на часовниковата стрелка, който е равен на θ?
Ученик:
Така мисля... Чакай! Не! Има много точки, които образуват този ъгъл! Всяка точка на лъча, идваща от P срещу B, образува ъгъл θ с A.
Учител:
Добро наблюдение! И така, можеш ли да измислиш начин да направим определението още по-добро?
Ученик:
Да, като допълнение на това, че ъгълът е равен на θ, разстоянието от P трябва да остане същото. Мисля, че можеш да определиш това математически като PA=PB.
Учител:
Браво! Можем да обобщим цялата ни работа в следното определение:
Завъртане с θ градуса около точка P измества всяка точка A обратно на часовниковата стрелка до точка B, където PA=PB и mAPB=θ.
Ученик:
Уау, това е много точно!
Учител:
Наистина. Като бонус, нека ти покажа друг начин да определяме ротациите:
Завъртане с θ градуса около точка P измества всяка точка A обратно на часовниковата стрелка до точка B, така че и двете, A и B, са на една и съща окръжност с център точка P и mAPB=θ.
Ученик:
Да, това също става, защото всичките точки на една окръжност имат едно и също разстояние от центъра.
Учител:
Точно така! Основната разлика между двете определения, е че първото използва отсечки, а второто използва окръжност.
Ученик:
Страхотно. И така, това ли е?
Учител:
Да. Мисля, че определихме ротациите възможно най-точно.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.