If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ротация на фигури

Научи как да чертаеш образ на дадена фигура, подложена на зададена ротация около начална точка, за всяко кратно на 90°.

Въведение

В тази статия ще упражним изкуството на ротация на фигури. Говорейки математически, ще научим как да чертаем изображение на дадена фигура след дадена ротация.
Тази статия се фокусира върху ротации, кратни на 90, degrees в двете посоки - положителната (обратно на часовниковата стрелка) и отрицателната (по посока на часовниковата стрелка).

Част 1: Ротация на точки с 90, degrees, 180, degrees и minus, 90, degrees

Нека разгледаме една примерна задача

Искаме да намерим изображението A, prime на точката A, left parenthesis, 3, ;, 4, right parenthesis, след ротация с 90, degrees около центъра на координатната система.
Нека започнем, като визуализираме задачата. Положителните ротации са обратно на часовниковата стрелка, така че ротацията, която търсим, ще изглежда по подобен начин:
Чудесно, определихме A, prime визуално. Но сега трябва да намерим точните координати. Има два начина да направим това.

Метод за решение 1: Визуален подход

Можем да си представим един правоъгълник, който има един връх в центъра на координатната система и срещуположен връх в A.
Ротация с 90, degrees е като обръщане на правоъгълника върху страната му:
Сега виждаме, че образът на A, left parenthesis, 3, ;, 4, right parenthesis след ротацията е A, prime, left parenthesis, minus, 4, ;, 3, right parenthesis.
Забележи, че е по-лесно да завъртим точките, които лежат върху осите, и това ни помага да намерим образа на A:
Точкаleft parenthesis, 3, ;, 0, right parenthesisleft parenthesis, 0, ;, 4, right parenthesisleft parenthesis, 3, ;, 4, right parenthesis
Изображениеleft parenthesis, 0, ;, 3, right parenthesisleft parenthesis, minus, 4, ;, 0, right parenthesisleft parenthesis, minus, 4, ;, 3, right parenthesis

Метод за решение 2: Алгебричен подход

Нека разгледаме по-отблизо точките A и A, prime:
Точкаx-координатаy-координата
Astart color #01a995, 3, end color #01a995start color #aa87ff, 4, end color #aa87ff
A, primeminus, start color #aa87ff, 4, end color #aa87ffstart color #01a995, 3, end color #01a995
Забележи един интересен феномен: x-координатата на A става y-координатата на A, prime, а срещуположната на y-координатата на A става x-координатата на A, prime.
Можем да представим това математически както следва:
R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 90, degrees, end subscript, left parenthesis, start color #01a995, x, end color #01a995, ;, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, right parenthesis, equals, left parenthesis, minus, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, ;, start color #01a995, x, end color #01a995, right parenthesis
Оказва се, че това е вярно за всяка точка, не само за A. Ето още няколко примера:
Освен това, оказва се, че ротациите с 180, degrees или minus, 90, degrees следват подобни модели:
R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 180, degrees, end subscript, left parenthesis, start color #01a995, x, end color #01a995, ;, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, right parenthesis, equals, left parenthesis, minus, start color #01a995, x, end color #01a995, ;, minus, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, right parenthesis
R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, minus, 90, degrees, end subscript, left parenthesis, start color #01a995, x, end color #01a995, ;, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, right parenthesis, equals, left parenthesis, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, ;, minus, start color #01a995, x, end color #01a995, right parenthesis
Можем да ги използваме, за да завъртим всяка една точка, която искаме, замествайки нейните координати в съответната формула.

Твой ред е!

Задача 1

Начертай образа на B, left parenthesis, minus, 7, ;, minus, 3, right parenthesis след ротацията R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, minus, 90, degrees, end subscript.

Задача 2

Начертай образа на точка C, left parenthesis, 5, ;, minus, 6, right parenthesis след ротацията R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 180, degrees, end subscript.

Сравнение на графичен метод и алгебричен метод

Като цяло, всеки е свободен да избере кой от двата метода да използва. Различни хора, различен подход!
Алгебричният метод изисква по-малко работа и по-малко време, но трябва да помниш тези модели. Графичният метод е винаги на твое разположение, но може да ти отнеме по-дълго време за решаване.

Част 2: Разширяване до всяко кратно на 90, degrees

Нека разгледаме една примерна задача

Искаме да намерим образа D, prime на точката D, left parenthesis, minus, 5, ;, 4, right parenthesis след ротация с 270, degrees около началото на координатната система.

Решение

Тъй като ротация с 270, degrees е същото като ротация с 90, degrees три пъти, можем да решим това графично, извършвайки три последователни ротации с 90, degrees:
Но почакай! Можем просто да завъртим с minus, 90, degrees, вместо с 270, degrees. Тези ротации са еквивалентни. Провери го:
По същата причина можем също да използваме модела R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, minus, 90, degrees, end subscript, left parenthesis, start color #01a995, x, end color #01a995, ;, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, right parenthesis, equals, left parenthesis, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, ;, minus, start color #01a995, x, end color #01a995, right parenthesis:
R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 270, degrees, end subscript, left parenthesis, minus, 5, ;, 4, right parenthesis, equals, left parenthesis, 4, ;, 5, right parenthesis

Нека разгледаме още една примерна задача

Искаме да намерим образа на left parenthesis, minus, 9, ;, minus, 7, right parenthesis след ротация с 810, degrees спрямо началото на координатната система.

Решение

Ротация с 810, degrees е същото като две последователни ротации с 360, degrees, последвани от една ротация с 90, degrees, (защото 810, equals, 2, dot, 360, plus, 90).
Ротация с 360, degrees нанася всяка точка върху самата нея. С други думи, тя не променя нищо.
Така че ротация с 810, degrees е същото като ротация с 90, degrees. Следователно можем просто да използваме модела R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 90, degrees, end subscript, left parenthesis, start color #01a995, x, end color #01a995, ;, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, right parenthesis, equals, left parenthesis, minus, start color #aa87ff, y, end color #aa87ff, ;, start color #01a995, x, end color #01a995, right parenthesis:
R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 810, degrees, end subscript, left parenthesis, minus, 9, ;, minus, 7, right parenthesis, equals, left parenthesis, 7, ;, minus, 9, right parenthesis

Твой ред е!

Задача 1

Начертай образа на E, left parenthesis, 8, ;, 6, right parenthesis след ротация R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, minus, 270, degrees, end subscript.

Задача 2

Коя ротация е равносилна на ротацията R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, minus, 990, degrees, end subscript?
Избери един отговор:

Част 3: Ротация на многоъгълници

Нека разгледаме една примерна задача

Разгледай четириъгълник D, E, F, G, начертан по-долу. Нека начертаем образа му D, prime, E, prime, F, prime, G, prime след ротацията R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 270, degrees, end subscript.

Решение

Подобно на транслациите, при ротация на многоъгълник просто трябва да завъртим всичките му върхове и след това да свържем образите на върховете, за да намерим образа на многоъгълника.

Твой ред е!

Начертай образа на triangle, H, I, J по-долу след ротация R, start subscript, left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, comma, 90, degrees, end subscript.