If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на квадратни функции

Сал сравнява пресечните точки с оста y, нулите и вдлъбнатостите на квадратни функции, зададени графично и алгебрично.

Видео транскрипция