If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с квадратни функции (нормален вид)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Руи е професионален дълбоководен гмуркач.
Дълбочината му (в метри спрямо морското равнище) x секунди след гмуркането е представена чрез функцията:
d, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, x, squared, minus, 10, x
Колко секунди след като се гмурне, Руи ще достигне най-голяма дълбочина?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
секунди
Заседна ли?
Заседна ли?