If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 8. клас (България) > Раздел 5

Урок 1: Непълни квадратни уравнения

Текстови задачи с квадратни функции (разложен вид)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Рикардо хвърля камък от един мост във водата под него.
Височината на камъка (в метри над водата) x секунди след като Рикардо го хвърля е представена чрез функцията
w(x)=5(x8)(x+4)
Каква е максималната височина, която камъкът ще достигне?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
метра