If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

8. клас (България)

Курс: 8. клас (България) > Раздел 5

Урок 1: Непълни квадратни уравнения

Решаване на уравнения, при които произведение от линейни множители е равно на нула

Задача

Намери x.
В отговорите въведи първо по-малката стойност, а после по-голямата.
left parenthesis, x, minus, 4, right parenthesis, left parenthesis, minus, 5, x, plus, 1, right parenthesis, equals, 0
start text, п, о, negative, м, а, л, к, а, т, а, space, с, т, о, й, н, о, с, т, space, н, а, space, end text, x, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
start text, п, о, negative, г, о, л, я, м, а, т, а, space, с, т, о, й, н, о, с, т, space, н, а, space, end text, x, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?