If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на допирателни прави: ъгли

Реши две задачи, в които се прилагат свойствата на допирателните, за да определиш, дали една права е допирателна към окръжност.

Задача 1

Отсечка OC е радиус на окръжност O.
Забележка: Фигурата не е начертана задължително в съответния мащаб.
Правата AC допирателна ли е към окръжността с център точка O?
Избери един отговор:

Задача 2

Отсечка BC е диаметър на окръжност O.
Забележка: Фигурата не е начертана задължително в съответния мащаб.
Правата AC допирателна ли е към окръжността с център точка O?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.