If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи за решаване: Вписани ъгли

Реши две упражнителни задачи, в които се прилага теоремата за вписан ъгъл, за да намериш мярката на дъгата или нейната дължина.

Задача 1

На фигурата по-долу angle, A, B, C е вписан в окръжност P. Дължината на start overline, P, C, end overline е 12 единици. Дължината на дъгата A, C, start superscript, \frown, end superscript е start fraction, 68, divided by, 15, end fraction, pi.
Какъв е размерът на angle, A, B, C в градуси?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees

Задача 2

На фигурата по-долу angle, A, B, C е вписан в окръжност P. Дължината на start overline, P, C, end overline е 4 единици.
Каква е дължината на A, C, start superscript, \frown, end superscript?
Въведи отговора или като точен отговор по отношение на pi, или използвай 3, comma, 14 за pi и въведи отговора като десетично число, закръглено до най-близката стотна.​
единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.