Основно съдържание

Рационални изрази

Учи
Въведение в рационални изразиОпростяване на рационални изрази: общи двучленни множители
Учи
Въведение в опростяването на рационални изразиВъведение в опростяването на рационални изразиОпростяване на рационални изрази (старо видео)Опростяване на рационални изрази: общи едночленни делителиОпростяване на рационални изрази: общи двучленни множителиОпростяване на рационални изрази: противоположни общи двучленни множителиОпростяване на рационални изрази (за напреднали)Опростяване на рационални изрази: групиранеОпростяване на рационални изрази: членове с по-висока степенОпростяване на рационални изрази: две променливи
Учи
Разлагане на рационална дроб на елементарни дроби по метода на неопределените коефициентиМетод на неопределените коефициенти: повтарящи се множители в знаменателя
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Учи
Събиране и изваждане на рационални изрази: еднакви знаменателиВъведение към събиране и изваждане на рационални изразиВъведение в събирането на рационални изрази с различни знаменателиНай-малко общо кратно на полиномиНай-малко общо кратно: повтарящи множителиСъбиране на рационални изрази: различни знаменателиИзваждане на рационални изрази: различни знаменателиИзваждане на рационални изрази: разложени знаменателиСъбиране и изваждане на рационални изрази (разширено)Изваждане на рационални изрази
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Учи
Действия с дробни изразиУмножение и деление на рационални изрази: едночлениУмножение на рационални изразиДеление на рационални изразиУмножение на рационални изразиДеление на рационални изразиУмножение на рационални изрази: няколко променливиДеление на рационални изрази: неизвестен израз
Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Учи
Уравнения с един рационален изразУравнения с един рационален израз (разширено)Уравнения с рационални изразиУравнения с рационални изрази (пример 2)Уравнение с два рационални израза (стар пример)Уравнение с два рационални израза (стар пример 3)
Учи
Текстова задача за работа. Моделиране с рационално уравнениеТекстова задача за работа. Моделиране с рационално уравнение (пример 2)Текстова задача за работа. Моделиране с рационално уравнение: недопустими решенияРазсъждаване относно неизвестни променливиРазсъждаване относно неизвестни променливи: делимостСтруктура на рационален израз
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери знанията си относно Рационални изрази с тези 9 въпроса.

За този урок

В този раздел ще научиш какво е рационален израз и рационална дроб, основното свойство на рационалните дроби, как да извършваш аритметични действия с рационални дроби и как да решаваш дробни уравнения