If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 8. клас (България) > Раздел 7

Урок 2: Основно свойство на рационалните дроби

Опростяване на рационални изрази: общи едночленни множители

Задача

Опрости следния рационален израз.
6y3+2y210y2=
За кои стойности на y изразът е неопределен?
Избери всички правилни отговори: