Основно съдържание

Триъгълник и трапец

За този урок

В този раздел ще разшириш своите познания за геометричните фигури триъгълник и трапец