Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Действия с вектори (преговор)

Преговори основните действия с вектори и ги изпълни.

Какви са основните действия с вектори?

Събиране(a1;b1)+(a2;b2)=(a1+a2;b1+b2)
Изваждане(a1;b1)(a2;b2)=(a1a2;b1b2)
Произведение на вектор с числоk(a;b)=(ka;kb)
При сбор на вектори събираме съответните координати. При разлика на вектори изваждаме съответните координати.
Искаш ли да научиш повече за събирането и изваждането на вектори? Виж това видео.
При умножение на вектор с число умножаваме числото по координатите на вектора.
Искаш ли да научиш повече за умножение на вектор по число? Виж това видео.

Задачи за упражнение 1: Събиране и изваждане на вектори

Задача 1.1
u=(1;5)
w=(8;4)
u+w=(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 2: Умножение на вектор с число

Задача 2.1
w=(1;3)
6w=(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Задачи за упражнение 3: Смесени действия

Задача 3.1
u=(1;7)
w=(3;1)
2u+(3)w=
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.