If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Анализирай умножението на вектор с число (скалар)

Задача

Дадени са векторите v, with, vector, on top, equals, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis и vertical bar, v, with, vector, on top, vertical bar, equals, 3.
Попълни празните полета, за да довършиш твърденията.
Вектор w, with, vector, on top, equals, left parenthesis, 4, x, ;, 4, y, right parenthesis, следователно vertical bar, w, with, vector, on top, vertical bar, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
.
Вектор z, with, vector, on top, equals, left parenthesis, minus, 4, x, ;, minus, 4, y, right parenthesis, следователно vertical bar, z, with, vector, on top, vertical bar, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
.
Свържи всеки от дефинираните по-горе вектори с вектор, който може да е равен на него.
1
Заседна ли?
Заседна ли?