If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Предизвикателни задачи: Вписани фигури

Реши три задачи за упражнение, в които се използват свойствата на вписаните фигури, за да намериш дължината на дъгата или неизвестната мярка на ъгъл.

Задача 1

На фигурата по-долу дължината на start overline, P, B, end overline е 15 единици.
Каква е точната дължина на A, B, start superscript, \frown, end superscript от окръжност P?
Избери един отговор:

Задача 2

На фигурата по-долу четириъгълникът A, B, C, D е вписан в окръжност P. Радиусът на окръжност P е 5 единици.
Каква е дължината на B, C, D, start superscript, \frown, end superscript?
Въведи или точен отговор по отношение на pi, или използвай 3, comma, 14 за pi и въведи отговора като десетична дроб.​

Задача 3

На фигурата по-долу ъглите angle, C, B, D и angle, B, C, A са вписани в окръжност P. Радиусът на окръжност P е 5 единици. Дължината на дъгата B, A, start superscript, \frown, end superscript е pi, а дължината на дъгата C, D, start superscript, \frown, end superscript е 3, pi.
Каква е точната мярка на angle, A, E, D в радиани?
Въведи отговора или като точен отговор по отношение на pi, или използвай 3, comma, 14 за pi и въведи отговора си като десетична дроб, закръглена до най-близката стотна.​
радиана