If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Предизвикателни задачи: Вписани фигури

Реши три задачи за упражнение, в които се използват свойствата на вписаните фигури, за да намериш дължината на дъгата или неизвестната мярка на ъгъл.

Задача 1

На фигурата по-долу дължината на PB е 15 единици.
Каква е точната дължина на AB от окръжност P?
Избери един отговор:

Задача 2

На фигурата по-долу четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност P. Радиусът на окръжност P е 5 единици.
Каква е дължината на BCD?
Въведи или точен отговор по отношение на π, или използвай 3,14 за π и въведи отговора като десетична дроб.​

Задача 3

На фигурата по-долу ъглите CBD и BCA са вписани в окръжност P. Радиусът на окръжност P е 5 единици. Дължината на дъгата BA е π, а дължината на дъгата CD е 3π.
Каква е точната мярка на AED в радиани?
Въведи отговора или като точен отговор по отношение на π, или използвай 3,14 за π и въведи отговора си като десетична дроб, закръглена до най-близката стотна.​
радиана

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.