If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример: съпоставяне на аргумент на функция със стойността ѝ (уравнение)

Сал намира стойността на аргумента, при която f(t)=13, като е дадено, че f(t)=-2t+5.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Функцията f е дефинирана по следния начин: f(t) е равно на –2t + 5. Каквато и стойност да заместим в тази функция, я умножаваме по –2 и прибавяме 5. Тогава коя е тази стойност, за която f(t) е 13? Ако f(t) е равно на 13, тогава и (–2t + 5) е равно на 13 за някаква стойност на t. Остава да решим равенството (–2t + 5) = 13. Нека го направим. –2t + 5 = 13. Можем да извадим 5 от двете страни. Опитвам се просто да остана само с t от лявата страна. След като извадим 5 от лявата част на равенството, петиците се унищожават и изчезват, което беше и първоначалната ни цел. Но не трябва да забравяме и дясната част. Там имаме 13 – 5, което прави 8. От лявата страна все още имаме –2t. И така, (–2t) е равно на 8. За да останем само с t от лявата страна, ще трябва да разделим двете страни на –2. Получаваме t е равно на 8 делено на –2, което е равно на –4. Затова, ако заместим с –4 в тази функция, ще получим като резултат 13. Или можем да запишем, че f(–4) = 13. Но това, което се търси в задачата, е –4 или входящата стойност. –4 е стойността, за която f(t) е равно на 13. f(–4) = 13.