If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример: съпоставяне на аргумент на функция със стойността ѝ (графика)

Сал намира стойността на аргумента, за който g(x)=-2, като е дадена графиката на g.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

По-долу е показана графиката на функция g. При каква стойност на аргумента g(х) е равна на –2? Тук на оста х са нанесени аргументите и след това графиката показва какви са стойностите на функцията. Когато х е равно на 7, виждаме, че g(7) е 1. Ако х = 9, тогава g(9) е 2. Ако х е равно на 6, g(6) е равно на у координатата в тази точка и е равно на 0. И така, каква е стойността на аргумента, при която g(х) е равна на –2? Тази графика тук, това е у е равно на g(х). Така че g(х)= –2 означава, че у е равно на –2. Кога у е равно на –2? Кога това у се равнява на –2? Изглежда, че това става точно в тази точка. Това се случва, когато въведеш аргумента –9 във функция g. g(–9) е –2. Така че това ще бъде –9. И сме готови.