Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Текстови задачи за означения на функции: банка

Научи как да тълкуваш изрази, които съдържат функция, отнасящи се за ситуации от реалността. В това видео функцията, която ще разгледаме, изобразява баланса на една сметка с течение на времето.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Миналата година Аржун си отворил спестовна сметка и вложил в нея някаква начална сума. Нека M от t обозначава баланса на сметката M, измерен в долари, t дни след като е била отворена. Какво означава твърдението M от 30 минус M от 0 е равно на 100? Преди да разгледаме отговорите, нека помислим какво означава това. Когато заместиш t равно на 30 във функцията, ще получиш M от 30. Нека го изясня. Ако кажеш, че t е равно на 30, заместваш това във функцията M. Ще получиш M от 30. Един от начините да разгледаш това е... Това е балансът на сметката 30 дни след като е била отворена. Това е при t равно на 30. Това е балансът на сметката след 30 дни. Нека го запишем. Баланс -- баланс след 30 дни. По същата логика това тук е, когато заместим с t равно на 0. Това е балансът след 0 дни или това е първоначалният баланс. Първоначалният баланс. Какво става тук -- от баланса след 30 дни е изваден първоначалният баланс, и е казано, че това е равно на 100. Има няколко начина да разтълкуваш това и дадените варианти. Ще видим дали някои от тях са верни. Можеш да кажеш, че балансът след 30 дни е със сто долара повече от първоначалния баланс. Друг начин да опишем това е, че са прибавени сто долара през първите 30 дни. И двата са правилни начини за разглеждане на тази задача. Ще видя кои от тези отговори са съвместими с това. 30 дни след откриване на сметката на Аржун балансът по нея е равен на 100. равен на 100. Не, не е това, което е казано. Не, не е това, което е дадено. Твърдението тук -- балансът 30 дни след като е отворена сметката -- това твърдение тук -- това ще бъде еквивалентно ако кажем, че M от 30 -- това е балансът 30 дни след отваряне на сметката -- е равно на 100. Не е това, което е дадено тук. Дадено ни е, че разликата между баланса след 30 дни и първоначалния баланс е равна на сто. Така че можем да отхвърлим този отговор. Аржун е имал първоначалната сума пари 30 дни след отварянето на сметката. Ако е имал същата сума -- ако е имал първоначалната сума -- нека напиша това отдолу. Имал е първоначалната сума пари -- първоначалната сума пари е M от 0. Дадено ни е, че той е имал първоначалната сума пари в сметката си 30 дни след като я е отворил. Добре, сумата, която е имал в сметката си 30 дни след като я е отворил, е M от 30. Така че това е същата сума пари като тази -- За да бъде съвместимо с това, ще имаш уравнение като това. M от 0, първоначалната сума, е равна на сумата след 30 дни. Не това е казано тук. Можем да изключим и този отговор. И накрая имаме отговора, че Аржун е натрупал печалба от сто долара през първите 30 дни след отварянето на сметката. Изглежда смислено балансът му да е със сто долара по-висок. Разликата между -- ако вземеш първоначалния баланс и го извадиш от баланса му след 30 дни, ще бъде сто. И това тук е със сто по-високо от първоначалния му баланс. Изглежда логично той да има печалба от лихва или нещо друго, която е натрупал по банковата си сметка през първите 30 дни.