If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Графика на функция

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Графика на линейно уравнение в общ видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за графично изобразяване на линейни зависимостиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Упражнения
Въведение в параболиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Множество от стойностите на квадратни функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне и използване на видовете представяния на квадратните функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Загрявка за намиране на нули, връх и ос на симетрия на квадратната функцияОтговори вярно на 3 от 3 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на нулите и върха на квадратната функция Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Упражнения
Чертане на квадратни функции във вида с отделен точен квадрат ("параболичен" вид)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Загрявка: чертане на квадратни функции в разложен видОтговори вярно на 3 от 3 въпроса, за да повишиш умението си!
Графично представяне на квадратни функции в разложен видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2200 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще научиш как се построяват графики на линейна и квадратна функция, какви са техните особености и свойства
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".