If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

9. клас (България)

Курс: 9. клас (България) > Раздел 3

Урок 6: Графика на квадратната функция (първа част)

Текстови задачи с квадратни функции (уравнение във вид с отделен точен квадрат, или "параболичен" вид)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Шинел има 100 метра ограда, с която да огради една правоъгълна градина.
Площта на градината (в квадратни метри) като функция на ширината на градината w (в метри) е дадена чрез:
A, left parenthesis, w, right parenthesis, equals, minus, left parenthesis, w, minus, 25, right parenthesis, squared, plus, 625
Каква ширина на страната ще доведе до максимална площ на градината?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
метра
Заседна ли?
Заседна ли?