If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед за пресечни точки на права с Оx и Оy

Пресечната точка с оста x е мястото, където правата пресича оста x, а пресечната точка с оста y е тази, в която пресича оста y. Разглеждането на пресечните точки ни помага да построяваме графики на линейни уравнения.

Какво представляват пресечните точки?

Пресечната точка с оста x е тази, в която правата пресича оста x, а пресечната точка с оста y е тази, в която правата пресича оста y.
Искаш ли по-задълбочено представяне на пресечните точки? Виж това видео.

Пример: Пресечни точки от графика

Разглеждайки графиката, можем да намерим пресечните точки.
Правата пресича осите в две точки:
Точката на оста x е (5;0). Наричаме я пресечна точка с оста x.
Точката на оста y е (0;4). Наричаме я пресечна точка с оста y.
Искаш ли да научиш повече за намирането на пресечните точки от графики? Виж това видео.

Пример: Пресечни точки от таблица

Дадена ни е таблица със стойности и ни е казано, че зависимостта между x и y е линейна.
xy
19
36
53
След това се иска да намерим пресечните точки на съответната графика.
Ключовият момент е да осъзнаеш, че пресечната точка с оста x е точката, в която y=0, а пресечната точка с оста y е, когато x=0.
Точката (7;0) е пресечната с оста x, защото при y=0 се намираме на оста x.
За да намерим пресечната точка с оста y, трябва да "увеличим" таблицата, за да намерим мястото, където x=0.
Точката (0;10,5) е пресечната с оста y.
Искаш ли да научиш повече за намирането на пресечните точки от таблици? Виж това видео.

Пример: Пресечни точки от уравнение

От нас е иска да определим пресечните точки на графиката, описана от следното линейно уравнение:
3x+2y=5
За да намерим пресечната точка с оста y, нека заместим x=0 в уравнението и намерим y:
30+2y=52y=5y=52
Следователно пресечната точка с оста y е (0;52).
За да намерим пресечната точка с оста x, нека заместим с y=0 в уравнението и да намерим колко е x:
3x+20=53x=5x=53
Следователно пресечната точка с оста x е (53;0).
Искаш ли да научиш повече за намирането на пресечните точки от уравнения? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Определи пресечните точки на правата, начертана по-долу.
Пресечна точка с оста x:
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
)
Пресечна точка с оста y:
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
)

Искаш ли още упражнения? Виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.