If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение за ъглов коефициент (наклон)

Ъгловият коефициент (наклонът) на една права е мярка за нейната стръмнина. Математически ъгловият коефициент се изчислява чрез отношението на"издигането към изместването" (промяната в y разделена на промяната в x).

Какво е ъглов коефициент (наклон)?

Ъгловият коефициент е мярка за наклона на една права.
Ъгловият коефициент=вертикалното издиганехоризонталното изместване=ΔyΔx
Искаш ли по-задълбочено разяснение на ъгловия коефициент? Виж това видео.

Пример: Ъглов коефициент (наклон) от графика

Дадена ни е графиката на една права и от нас се иска да намерим ъгловия ѝ коефициент.
Оказва се, че правата минава през точките (0;5) и (4;2).
Ъгловият коефициент=ΔyΔx=2540=34
С други думи за всеки три единици, с които се придвижваме по правата вертикално надолу, се изместваме с четири единици хоризонтално надясно.
Искаш ли да научиш повече за намирането на ъглов коефициент (наклон) от графики? Виж това видео.

Пример: Ъглов коефициент (наклон) от две точки

Казано ни е, че определено линейно уравнение има следните две решения:
Решение: x=11,4   y=11,5
Решение: x=12,7   y=15,4
И от нас се иска да намерим ъгловия коефициент (наклона) на правата, която е представена с това уравнение.
Първото нещо, за което трябва да се сетим, е че всяко решение е точка от правата. Следователно всичко, което трябва да направим, е да намерим ъгловия коефициент на права, която преминава през точките (11,4;11,5) и (12,7;15,4).
Ъгловият коефициент=ΔyΔx=15,411,512,711,4=3,91,3=3913=3
Ъгловият коефициент (наклонът) на правата е 3.
Искаш ли да научиш повече за намирането на ъглов коефициент (наклон) от две точки? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Какъв е ъгловият коефициент (наклонът) на правата по-долу?
Дай точен отговор.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли още упражнения? Виж това упражнение Ъглов коефициент (наклон) от графики и това упражнение Ъглов коефициент (наклон) от точки.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.