Основно съдържание

Графика на функция

Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери разбирането си върху Графика на функция с тези 20 въпроса.

За този урок

В този раздел ще научиш как се построяват графики на линейна и квадратна функция, какви са техните особености и свойства