If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на графики на функции

Задача

Шон напуснал дома си в 8 a.m., шофирал до работата, и работил от 9 a.m. до 5 p.m. На връщане в къщи, Шон попаднал на натоварен трафик за 2 часа, след което се отбил да вечеря, и се прибрал в къщи в 9:30 p.m.
Графиката по-долу показва разстоянието на Шон, d, от неговия дом (в километри) като функция на времето, t (в часове).
Попълни следните изречения въз основа графиката на функцията.
 • Работата на Шон е на
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
  • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
  • смесено число като 1 3/4
   km от дома му.
 • Шон шофирал с
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
  • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
  • смесено число като 1 3/4
   km/h на път за работа.
 • Скоростта на Шон между 5 p.m. и 7 p.m. била
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
  • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
  • смесено число като 1 3/4
   km/h.