If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:23

Видео транскрипция

На чертежа е показана графиката на y като функция на x. Това е ето тази графика. И после ни задават няколко въпроса. Допълнете твърденията с информация от графиката на функцията. Това ни е оста у, вертикалната ос, а хоризонталната е оста х. Отначало, когато x се увеличава ...нека помисля. Когато започнем от x = 0 и x се увеличава, какво става с у? у намалява. Значи, у намалява. Когато в началото х се увеличава, у намалява. Наклонът на графиката е равен на празно място за всички x между x = 0 и x = 3. Значи, x е равно на 0 и x е равно на 3, какъв е наклонът? Всеки път, когато се придвижим с 1 в посока х, се движим надолу в посока у, Отиваме при –1 в посока на y. 1 нагоре по посока на х, и –1 надолу по посока на у. Следователно промяната на у върху промяната на х... промяната на у е –1, когато промяната на x е 1. Промяната на у върху промяната на х, което е определението за наклон, е минус 1/1. Значи е –1. И виждаме това. Винаги, когато х се увеличава с 1, у намалява с 1. Като започнем от х = 3, у е празно, когато х се увеличава. Значи, като започнем от х = 3, у се увеличава когато х се увеличава. Когато х се увеличава, у също се увеличава. Значи х и у се увеличават. Наклонът на графиката е равен на празно за стойностите на х между 3 и 5. Значи, когато х се увеличи с 1, у се увеличава с 3. Промяната на у е 3 и промяната на х е 1. Наклонът e промяната на у върху промяната на х, което е 3/1. Следователно наклонът тук е 3. Винаги, когато х се увеличава с 1, у се увеличава с 3. За х между х = 0 и х = 4... да видим, можем да вземем по-малко или равно, по-голямо или равно, или равно. Значи за х = 0 и х = 4, у е по-малко или равно на 0. Да вземем по-малко или равно на 0. И после казват, за х между х = 4 и х = 8 , тогава у е по-голямо или равно на 0. Нека се уверим, че не сме направили грешки по невнимание. Да проверим отговора си. Правилен е.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".