Основно съдържание

Метрични зависимости между отсечки

Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще научиш какви метрични зависимости има в правоъгълния триъгълник, ще се запознаеш с теоремата на Питагор и ще се научиш с нейна помощ да намираш елементите на правоъгълен и равнобедрен триъгълник
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".