If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Формула за разстояние - преговор

Преговори формулата за разстояние и как можеш да я използваш за решаването на задачи.

Какво представлява формулата за разстояние?

Формулата ни дава разстоянието между две точки left parenthesis, start color #1fab54, x, start subscript, 1, end subscript, end color #1fab54, ;, start color #e07d10, y, start subscript, 1, end subscript, end color #e07d10, right parenthesis и left parenthesis, start color #1fab54, x, start subscript, 2, end subscript, end color #1fab54, ;, start color #e07d10, y, start subscript, 2, end subscript, end color #e07d10, right parenthesis в координатната равнина:
square root of, left parenthesis, start color #1fab54, x, start subscript, 2, end subscript, minus, x, start subscript, 1, end subscript, end color #1fab54, right parenthesis, squared, plus, left parenthesis, start color #e07d10, y, start subscript, 2, end subscript, minus, y, start subscript, 1, end subscript, end color #e07d10, right parenthesis, squared, end square root
Тя следва от питагоровата теорема.
Искаш ли да научиш повече за формулата за разстояние? Виж това видео.

Какви задачи мога да решавам с формулата за разстояние?

Като са дадени две точки върху равнината, можеш да намериш разстоянието между тях. Например нека намерим разстоянието между left parenthesis, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, ;, start color #e07d10, 2, end color #e07d10, right parenthesis и left parenthesis, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, ;, start color #e07d10, 8, end color #e07d10, right parenthesis:
=(x2x1)2+(y2y1)2=(91)2+(82)2Замести координатите=82+62=100=10\begin{aligned} &\phantom{=}\sqrt{(\greenD{x_2 - x_1})^2 + (\goldD{y_2 - y_1})^2} \\\\ &=\sqrt{(\greenD{9 -1})^2 + (\goldD{8 - 2})^2}\quad\small\gray{\text{Замести координатите}} \\\\ &=\sqrt{8^2+6^2} \\\\ &=\sqrt{100} \\\\ &=10 \end{aligned}
Забележка: внимавахме много, за да групираме x-координатите и y-координатите и да не ги объркаме.

Провери знанията си

Задача 1
  • Електричен ток
Какво е разстоянието между left parenthesis, 4, ;, 2, right parenthesis и left parenthesis, 8, ;, 5, right parenthesis?
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.