If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Точки вътре/извън/от дадена окръжност

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Окръжност с център точка O(0;0) има радиус 29.
Къде лежи точката T(5;2)?
Избери един отговор: