If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задача за упражнение: Точки върху две окръжности

Гледай как Сал решава интересни задачи, при които трябва да определи дали точките лежат на двете, на едната или на нито една от две окръжности. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

Точка А е с координати (–5; 5). Това тук е –5. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5. Това там е 5. Точка А се намира тук. Така че това е точка А, точно тук, с координати (–5; 5). И тя е център на окръжност А, която още няма да чертая, защото не знам радиуса ѝ. Точка В се намира... нека подчертая тези тук с подходящ цвят... точка В е с координати (3; 1). Така, 1, 2, 3... 1. Т.е. това тук е точка В, която е център на окръжност В. Точка Р е с координати (0; 0), така че тя се намира тук в началото. И е част от окръжностите А и В. Това е голямо количество информация. Понеже ни казва, че ако двете точки лежат на двете окръжности, то това означава, че това тук е радиусът на В, отдалечен на това разстояние от центъра. И това ни казва, че имаме радиуса на кръг А като разстояние от центъра, който е в точка А. Та нека намерим какви са всъщност тези радиуси. Можем да си представим... нека начертая единия радиус, или радиуса на окръжност А. Сега знаем, че щом Р е част от него, тогава тази отсечка може да се смята за радиуса на окръжност А. И може да се използва формулата за разстояние; но това, което ще видим, е че формулата за разстоянието реално идва от Питагоровата теорема. Един вид формулата за разстоянието ни дава радиуса тук, това е разстоянието между тези две точки. И радиусът, или разстоянието между тези две точки на квадрат, ще е равно на промяната в стойността на х между А и Р. От там промяната в стойностите на х... можем да я запишем като (–5 минус 0) на квадрат. –5 минус 0, цялото на квадрат. Това е промяната в х, (–5 – 0)^2, плюс промяната на у, (5 – 0)^2, което ни дава разстоянието между тези две точки, което е дължината на радиуса на квадрат. То е равно на (–5)^2 + 5^2. Или можем да кажем, че радиусът е равен на квадратен корен от... това е 25, това е 25, 50. 50 можем да го запишем като 25 по 2. Така че това е равно на квадратен корен от 25, умножено по квадратен корен от 2, което е 5 пъти по квадратен корен от 2. Така че това разстояние тук е 5 пъти по квадратен корен от 2. Вече казах, че тук има същата зависимост като в Питагоровата теорема. Защо? Ами, ако тук построим един правоъгълен триъгълник, можем да погледнем това разстояние. То ще представлява абсолютната стойност на –5 минус 0. Или можем да кажем, че това е –0 минус 5. Разстоянието тук е 5. Това разстояние представлява разстоянието между 0 и 5 в посоката на у. Това е 5. Питагоровата теорема ни казва, че 5 на квадрат, което е 25, плюс 5 на квадрат, още 25, ще е равно на хипотенузата на квадрат. Тук имаме точно това. Сега може би си казваш: "Чакай, чакай, чакай, това тук съдържаше –5 на квадрат, докато тук имахме плюс 5." Причината да можем да направим така, се крие в това, че когато повдигнем на квадрат, минусите изчезват. Формулата за разстоянието можем да я запишем по този начин, където вземаме абсолютната стойност. И тогава става повече от ясно, че това действително е Питагоровата теорема. Ще имаме 5 на квадрат плюс 5 на квадрат. 5 на квадрат плюс 5 на квадрат. И причината да не е нужно да правим това е поради факта, че знакът няма значение, когато повдигаме на квадрат. Винаги резултатът ще е положителна стойност. Но и по двата начина сме намерили този радиус. Нека сега намерим радиуса на окръжност В. Абсолютно същата идея имаме. Радиусът на окръжност В на квадрат е равен на промяната в х... Така че можем да го запишем като 3 минус 0 или като 0 минус 3. Но ще го запишем като 3 минус 0. 3 минус 0 на квадрат плюс 1 минус 0 на квадрат. Така радиусът, или разстоянието между тези две точки, е равно на квадратен корен от... да видим, това е 3 на квадрат плюс 1 на квадрат. Тук имаме 9 плюс 1. Резултатът е корен квадратен от 10. Радиусът на В е квадратен корен от 10. Сега, питат ни коя от следните точки лежи на окръжност А, на окръжност В или на двете окръжности. Всичко, което сега трябва да направим, е да погледнем тези точки. Ако тази точка представлява разстоянието, изразено чрез квадратния корен от 10 от точка В, тогава тя лежи на окръжността. Тя е на разстояние един радиус. Окръжността представлява геометричното множество от всички точки, които са на радиус разстояние от центъра. Ако сме на разстояние 5 пъти корен квадратен от 2 от тази точка, тогава тя лежи на окръжност А. Ако я няма в нито една от окръжностите, то тя не се намира там. Или може да е на двете. Нека проверим и двете, една по една. Точка С е с координати (4; –2). Нека тук да използвам нов цвят. Така, точка С... нека е оранжево... отбелязвам, че С е в 1, 2, 3, 4, –2. Ето тук Сякаш сме доста близо. Само да кажа, че това е един чертеж на ръка, поради което не е съвършен. Точка С е там. Вижда се близо. Но нека всъщност проверим. Разстоянието между точка С и точка D, то е разстоянието на квадрат, ще е равно на промяната в стойностите на х. Така че можем да кажем, че 4 минус... опитваме се, това са С и В, 4 – 3 на квадрат плюс (–2 –1)^2, което е равно на... това е 1 на квадрат плюс –3 на квадрат. Така че нашето разстояние на квадрат е равно на 10. Или нашето разстояние е равно на квадратен корен от 10. Така че то е върху окръжността. Ако искаме да начертаем окръжност В, тя ще изглежда така. И пак да кажа, че чертая на ръка, така че не е перфектно точно. Но ще изглежда някак... ще начертая една част от нея, изглежда като нещо такова. Това е точно на един радиус разстояние, нека го запиша, това се намира върху окръжност В. Нека сега погледнем тази точка. Точката (5; 3). Ще оцветя в розово. Така, 1, 2, 3, 4, 5 и 3. Това е с близко, но нека проверим, просто за всеки случай. Сега разстоянието ни е равно на... нека го запиша по този начин – нашето разстояние на квадрат ще представлява промяната на х на квадрат. Така че (5 –3)^2 плюс (3 – 1)^2 е промяната в у. (3 – 1)^2 . Така че нашето разстояние ще е равно на... всъщност не искам да изпускам толкова много стъпки в решението. Да видим, това е 2 на квадрат, което е 4, плюс 2 на квадрат, което е още 4. Така че нашето разстояние ще е равно на квадратен корен от 8, което е равно на корен квадратен от 2 по 4, което си е равно на 2 пъти по корен квадратен от 2. Корен квадратен от 4 е 2. И тогава имаме само останалото 2 под корена. Това е едно различно разстояние от квадратния корен от 10. Тази точка тук определено не лежи на окръжност В. И като разгледаме, можем да видим, че няма да лежи и на окръжност А. Това разстояние тук, както го виждаме, е по-голямо от 5 по квадратен корен от 2. Това е вярно и за точка С. Точка С е на доста по-голямо разстояние от 5 по квадратен корен от 2. Може да се види нагледно. Те са на много по-голямо разстояние от един радиус от А. Така че тази точка тук не лежи на нито една от окръжностите. И накрая имаме точката (–2; 8). Нека намеря... свършват ми цветовете. Предполагам ,че пак мога да използвам жълто. (–2; 8) т.е. имаме –2 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ето я тук. Това е точка Е. Като разгледаме, това разстояние – определено е голямо. Разглеждайки го, просто така на око, то е по-голямо от един радиус от В. Така че тази точка няма да лежи на окръжност В. А гледайки я и откъм точка А, изглежда е доста по-близо до точка А. Дори не изглежда да е по-близо, отколкото точка Р. И само като изследваме, изглежда можем да разберем, че няма да е нито едната, нито другата. Но ако искаме, можем да проверим това сами. Можем просто да намерим разстоянието между тези две точки. Нашето разстояние на квадрат ще представлява промяната в стойностите на х. От там (–2 минус –5)^2 плюс нашата промяна в у. Така че имаме (8 – 5)^2. И това е нашето разстояние на квадрат, то ще е равно на –2 минус –5. Това прави –2 плюс 5. Следователно това ще е 3^2 + 3^2. И тук се вижда Питагоровата теорема. Това разстояние тук е 3. Това разстояние тук, промяната в х, е 3. Промяната в у е 3. 3^2 плюс 3^2 ще е разстоянието на квадрат, хипотенузата на квадрат. Така че нашето разстояние на квадрат ще е... или мога да кажа, разстоянието – пропускаме няколко стъпки – е равно на корен квадратен от... можем да запишем това като 9 по 2, или разстоянието е равно на 3 пъти по корен квадратен от 2. Радиусът на окръжност А е 5 по корен квадратен от 2, а не 3 по корен квадратен от 2. Така че това всъщност ще се намира вътре в окръжността. И ако искаме да начертаем окръжност А, тя ще изглежда така. Ето така. Точка Е е вътре в нея. Точките D и С са извън окръжност А. Единствената точка, която лежи на двете окръжности, е точка С.