If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:12:05

Тиаго пита: Колко време отнема на един вратар да реагира при наказателен удар?

Видео транскрипция

. Тиаго Силва: Колко време има един вратар, за да реагира при наказателен удар? Колко време има да избере, коя страна да защити? Салман Кан: Добър въпрос, Тиаго. И за да го разберем, нека разгледаме размерите на един наказателен удар. Ударът, сам по себе си е на 12 ярда разстояние от вратата или 36 фута. Вратата е 24 фута широка или 8 ярда широка. И вратата е 8 фута висока. И така, нека помислим върху няколко други размери, които могат да бъдат не толкова очевидни. Нека се опитаме да намерим разстоянието от топката, където тя е ритната долу вдясно на вратата. И това, очевидно, ще бъде същото разстояние, като до долу вляво на вратата. И аз препоръчвам на всеки, който гледа това да спре на пауза видеото и да помисли за това сега. Добре, по начина, по който съм го нарисувал, виждате, че това всъщност е правоъгълен триъгълник. Така че, можем да използваме Питагоровата теорема, за да намерим, какво е разстоянието ето тук. И може да кажете, добре, чакай. Как ще намерим това? Ами, вече знаем, че тази дължина на триъгълника е 36 фута. И знаем, че тази основа ето тук е 1/2 от ширината на вратата. Така че, това ето там ще бъде 12 фута. Питагоровата теорема ни казва, че това разстояние ето тук, ще бъде корен квадратен от квадрата на сбора от квадратите на другите страни. Така че, то ще бъде корен квадратен от 12 на квадрат, плюс 36 на квадрат. И нека извадим нашия калкулатор и се опитаме да отговорим и да намерим колко е това. Това ще бъде корен квадратен от 12 на квадрат, плюс 36 фута на квадрат - о, не 33 - 36 фута на квадрат е равно на 37.9. Нека просто кажем - добре, нека просто използваме това число сега. И така 37 цяло - можем дори да кажем - 0.95, почти 38 фута. Така че, това е приблизително равно на 37.95 фута. И това ще бъде същото, като това разстояние ето тук. Сега, нека намерим разстоянието, дори по-далечното разстояние, разстоянието до горе вдясно, което отново ще бъде същото нещо, като разстоянието до горе вляво. И аз препоръчвам, отново, хората да спрат на пауза видеото и да се опитат да помислят върху това сами. Добре, нека начертаем друг правоъгълен триъгълник. И този може да бъде не толкова очевиден. Но ако начертая права линия разстоянието от топката до, в този случай, горе вдясно на вратата, аз сега съм построил друг правоъгълен триъгълник. Забележете, че това е 90-градусов ъгъл. Едната страна е 37.95 фута. Другата страна е осем фута висока. Така че, това разстояние тук, ще бъде корен квадратен от 37.95 на квадрат плюс 8 фута на квадрат. Плюс 8 на квадрат. И така, нека намерим, колко е това. Изваждаме калкулатора. И така, мога да повдигна на квадрат последния запис на моя калкулатор, просто като го въведа в това - това просто означава, че вземам последния отговор, повдигам го на квадрат - и после прибавям това към 8 на квадрат, което знаем, че е 64. И сега искаме да вземем корен квадратен от това. Вземаме корен квадратен от 1,504, получаваме 38, просто ще кажем, около 38.8 фута или нека кажем 0.78 фута. И така, това е приблизително равно на 38.78 фута. Сега следващото нещо, за което искам да помислим - и мисля, че това ще бъде нещото, върху което ще се съсредоточим - да намерим колко време отнема на вратаря да стигне до тук, защото това, в което можем да се убедим е, че до тук е най-трудно да се стигне, че вратарите трябва да отидат най-надалеч. И те трябва да се хвърлят за това тук. И така, нека помислим за разстоянието от тази точка до тази точка тук. И после можем да помислим, колко всъщност вратарите, трябва да се придвижат, защото те имат някаква височина. И техните ръце могат да стърчат нагоре във въздуха. И това, още веднъж, е доста лесна задача с Питагоровата теорема. Имате правоъгълен триъгълник тук. Можете също да го видите от тази страна. Това е малко по-лесно. Имате правоъгълен триъгълник тук. Знаем, че това е 12 фута. И че това тук е 8 фута. Така че знаем, че това разстояние ето тук, ще бъде корен квадратен от 12 фута на квадрат, което е 144, плюс 8 фута на квадрат, което е 64. Нека намерим, колко е това. Това ще бъде корен квадратен от 144 плюс 64 е равно на 14.42 фута. Това е равно на 14.42 фута. Сега, приемаме, че вратарят не изминава целият път от тук, целият път до там. Вратарят има някаква височина. И той или тя могат да държат ръцете си нагоре във въздуха. Можем да си представим един вратар, протегнат така, опитващ се да се хвърли за тази топка. Така че, фактическото разстояние, което те трябва да изминат е от края на мястото, което достигат, до този ъгъл вдясно ето там. Така че, ако предположим, че целия, ако вратарят се е протегнал, е нека кажем, че е 7 и 1/2 фута напълно протегнат - това разстояние, ако това разстояние на изцяло протегнат е 7.5 фута и се опитват да достигнат 14.42 фута - и може би ще започна да закръглям малко надолу грубите числа, казвайки 14.4 фута - след това те трябва да изминат 6.9 фута. Така че, те трябва да изминат около 6.9 фута. Така че, за този горен десен удар или този горен ляв удар, топката ще трябва да измине 38, почти 39 фута, 38.8, 38.78 фута. А вратарят трябва да измине - вратарят трябва да измине 6.9 фута. Сега, когато знаем разстоянието, което топката трябва да измине и което вратаря трябва да измине, сега можем да помислим за времето, през което това ще стане. И за да направим това, ние ще трябва да направим предположения за тяхната скорост. И така, аз направих малко проучване в интернет. И изглежда, че наказателен удар може да измине - бърз наказателен удар може да бъде около 60 мили в час, въпреки, че изглежда, че има документирани случаи от 80 мили в час или дори по-високи от това. Но нека просто кажем 60 мили в час за бърз наказателен удар. И така, това е скоростта на удара или скоростта на топката. Скоростта на топката. И нека приемем, че този човек може да скача с 15 мили в час, което е всъщност доста добра скорост от стоеж на място. Така че, всъщност това може да бъде малко агресивно. И така, скоростта на скока - ще го запиша тук - скоростта на скачане на вратаря. Нека напишем това, като 15 мили в час. И за да добием представа за това, защото всичко останало направихме във фута, нека превърнем всички тези в фута. И така, 60 мили в час. Ако искам да го превърна във фута, ние просто трябва да си спомним, че 60 мили е равно на 60 по 5,280 фута. Всяка една миля е 5,280 фута. Така че, това ще ми даде общия брой на футовете за един час. Но ние не искаме фута за час. Ние искаме фута за секунда. Това е колко далече ще отидете във фута за час. За да го намерим в секунди, може да искате да разделите на 3,600, защото има 3,600 секунди в един час. Така че, това ни отвежда до 88 фута за секунда, 88 фута за секунда за топката. И сега, нека направим същото нещо за вратаря. И така, 15 по 5,280 - това са футовете, изминати за един час. Но ние го искаме в секунди. Така че, трябва да го разделим на 3,600, което ни дава 22 фута за секунда. Така че, това е равно на 22 фута в секунда, 22 фута за секунда. Сега можем да използваме тези скорости, за да намерим колко дълго ще отнеме на топката, за да измине от тази точка целия път до горния десен ъгъл. Добре, просто трябва да си припомним, че пътят е равен на скоростта по времето. Или, ако искаме времето, ние просто трябва да вземем пътя и да го разделим на скоростта. И така, времето за топката - времето на топката - ще бъде равно на 38 цяло - нека просто вземем 38.8 фута - трябва да направим много груби предположения тук във всеки случай - ще бъде равно на 38.8 фута, делено на 88 фута за секунда, което е равно на - 38.8, делено на 88, ни дава 0.44 секунди. И така, нека напишем това. Това е 0.44 секунди или 44/100 от една секунда, малко над половин секунда за тази топка, за да достигне до там. Очевидно, ако топката се движеше дори по-бързо, това щеше да отнеме дори по-малко време. Ако тя се движеше по-бавно, това щеше да отнеме малко повече време. Сега, нека помислим за това, колко ще отнеме на този човек, за да измине 6.9 фута. И така, времето на вратаря е равно на 6.9 фута. Ние приемаме, че той е в известна степен вече в своята позиция, един вид вече започва да се протяга. Или той се протяга, докато е във въздуха, когато се спусне. Така че, това ще бъде - и очевидно, правя много груби предположения тук - 6.9 фута делено на 22 фута за секунда. 22 фута за секунда. Това ни дава 6.9 делено на 22 е равно на 0.31 - просто ще закръгля там - е равно на 0.31 секунди. Така че, въз основа на това, което видяхме, на топката ще й отнеме 44/100 от секундата, за да стигне там. Вратарят, ако приемем 15-те мили в час, ще му отнеме 31/100 от секундата за да стигне до там. И така, те имат само разликата, за да вземат решение, на къде да скочат и дори, честно казано, да започнат да скачат, заставайки в позиция за скачане, един вид да се протегнат и да скочат малко. Така че, разликата между тези две неща е само - нека напиша това с нов цвят - това е 13/100 от секундата, за да вземат това решение. И ето защо, честно, наказателните удари са успешни толкова често. Времето за реакция на повечето хора - и дори професионални атлети не го - професионалните атлети се приближават повече до това, по отношение на времето на реакция. Направих малко проучване в интернет. Времето за реагиране на повечето хора никъде не е толкова ниско. То обикновено е двойно на това или по-високо. Така че, дори те да вземат точно правилното решение и дори да са в състояние да се издигнат с 15 мили в час, те имат малко над десета от секундата, за да вземат това решение. Сега, още веднъж, искам да подчертая, че това ни даде всички тези предположения, които направих. Може да искате да занижите или да увеличите това предположение за това колко бързо могат да скачат. Може да искате да увеличите или намалите предположението, за това колко бързо се движи топката. И може също да помислите за различни точки от вратата, за да видите коя, въз основа на вашите предположения, може да изисква различно време за реакция.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".