If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 9. клас (България) > Раздел 4

Урок 8: Моделиране със системи линейни уравнения

Текстови задачи за години

Задача

Майкъл е с 12 години по-възрастен от Брендън. Преди седемнадесет години Майкъл е бил 4 пъти по-възрастен от Брендън.
На колко години е Майкъл сега?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi