If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в обратните тригонометрични функции

Научи за аркуссинуса, аркускосинуса и аркустангенса и как те могат да бъдат използвани за намиране на неизвестен ъгъл в правоъгълни триъгълници.
Да разгледаме един нов тип тригонометрична задача. Интересното тук е, че тези задачи не могат да бъдат решени чрез синус, косинус или тангенс.
Задача: Каква е мярката на ъгъла L в триъгълника по-долу?
Това, което знаем: По отношение на L знаем дължините на срещулежащия и прилежащия катет, затова можем да напишем:
tg(L)=срещулежащ катетприлежащ катет=3565
Но това не ни помага да намерим мярката на L. Объркани сме!
Това, което ти е нужно: Нужни са ти нови математически инструменти, за да решаваш задачи като тази. Твоите стари приятели синус, косинус и тангенс не ти вършат работа. Те използват ъгли и дават отношения на страните, но на теб ти трябват функции, които използват отношенията на страните и дават ъгли. Необходими са ти обратни тригонометрични функции!

Обратни тригонометрични функции

Вече знаем за обратните математически действия. Например събирането и изваждането са обратни действия, както и умножението и делението са обратни действия. Всяко действие е противоположно на своето обратно действие.
Идеята в тригонометрията е същата. Обратните тригонометрични функции правят обратното на “нормалните” тригонометрични функции. Например:
 • Обратният синус (sin1) прави обратното на функцията синус.
 • Обратният косинус (cos1) прави обратното на функцията косинус.
 • Обратният тангенс (tg1) прави обратното на функцията тангенс.
По принцип, ако знаеш тригонометричното отношение, но не и ъгъла, можеш да използваш съответната обратна тригонометрична функция, за да намериш ъгъла. Математическият израз на това е показан по-долу.
При тригонометричните функции аргументите са ъгли, а стойностите са отношения на странитеПри обратните тригонометрични функции аргументите са отношения на страните, а стойностите на функциите са ъгли
sin(θ)=срещулежащ катетхипотенузаsin1(срещулежащ катетхипотенуза)=θ
cos(θ)=прилежащ катетхипотенузаcos1(прилежащ катетхипотенуза)=θ
tg(θ)=срещулежащ катетприлежащ катетtg1(срещулежащ катетприлежащ катет)=θ

Внимавай да не се подведеш!

Изразът sin1(x) не означава същото като 1sin(x). Казано по друг начин, 1 не е степенен показател. Тук означава просто обратна функция.
ФункцияГрафика
sin(x)
sin1(x) (наричана още arcsin(x))
1sinx (наричана още cosec(x))
Но има и алтернативен начин за означаване, с който се избягва тази уловка! Можем да изразим обратния синус и като arcsin, обратния косинус като arccos, а обратния тангенс като arctan. Този начин е често срещан в компютърните програмни езици и по-рядко в математиката.

Решаване на уводната задача

В уводната задача са ни дадени дължините на срещулежащия и прилежащия катет, следователно можем да използваме обратната функция на функцията тангенс, за да намерим ъгъла.
mL=tg1( срещулежаща страна прилежаща страна)Дефинираме.mL=tg1(3565)Заместваме.mL28,30Пресмятаме с калкулатор.

Да решим няколко практически примера.

Задача 1
Даден e KIP, намери mI.
Закръгли отговора си до най-близката стотна на градуса.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2
Даден DEF, намери mE.
Закръгли отговора си до най-близката стотна на градуса.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 3
Даден е LYN, намери mY.
Закръгли отговора си до най-близката стотна на градуса.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача с повишена трудност
Намери всички неизвестни в триъгълника. Тоест, намери всички неизвестни страни и ъгли.
Закръгли отговорите си до най-близката стотна.
OE=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
mO=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
mZ=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.