Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Тригонометрични отношения в специални триъгълници

Научи се да намираш синус, косинус и тангенс на 45-45-90 триъгълници и на 30-60-90 триъгълници.
Досега използвахме калкулатора, за да изчисляваме синус, косинус и тангенс на един ъгъл. Възможно е обаче да изчислим тригонометричните функции за определени ъгли без да използваме калкулатор.
Това е така, защото има два специални триъгълника, чиито отношения на страните ние познаваме! Тези два триъгълника са триъгълник 45-45-90 и триъгълник 30-60-90.

Специалните триъгълници

Триъгълници 30-60-90
Един триъгълник 30-60-90 е правоъгълен триъгълник с един ъгъл от 30 градуса и един ъгъл от 60 градуса.
Триъгълници 45-45-90
Един триъгълник 45-45-90 е правоъгълен триъгълник с два ъгъла от 45 градуса.

Тригонометричните отношения за ъгъл от 30

Вече сме готови да изчисляваме тригонометричните функции за тези специални ъгли. Хайде да започнем с ъгъла от 30.
Разгледай разработения по-долу пример, за да видиш как се прави това.

Колко е sin(30)?

Ето един разработен пример:
Стъпка 1: Начертай специалния триъгълник, който включва въпросния ъгъл.
Стъпка 2: Означи страните на триъгълника според съотношенията за този специален триъгълник.
Стъпка 3: Използвай дефиницията за тригонометричните съотношения, за да намериш стойността на посочения израз.
sin(30)=срещулежащ катет хипотенуза=x2x=1x2x=12
Обърни внимание, че можеш да разглеждаш x като 1x, следователно е ясно, че x2x=1x2x=12.
Сега да използваме метода, за да намерим cos(30) и tg(30).

Колко е cos(30)?

Колко е tg(30)?

Тригонометричните отношения за ъгъл от 45

Хайде да пробваме отново процеса с ъгъл от 45. Тук можем да започнем с начертаването и означаването на страните на триъгълник 45-45-90.

Колко е cos(45)?

Колко е sin(45)?

Колко е tg(45)?

Тригонометричните отношения за ъгъл от 60

Процесът на извеждане на тригонометричните отношения за специалните ъгли 30, 45 и 60 е един и същ.
Независимо, че до момента не сме показали изрично как се намират тригонометричните отношения за ъгъл от 60, имаме цялата информация, която ни трябва!

Колко е cos(60)?

Колко е sin(60)?

Колко е tg(60)?

Обобщение

Изчислихме тригонометричните съотношения за ъгли от 30, 45 и 60. Таблицата по-долу ни дава обобщение на резултатите.
cos(θ)sin(θ)tg(θ)
θ=30321233=13
θ=4522=1222=121
θ=6012323
Тези стойности се срещат често при сложните тригонометрични задачи. Поради тази причина е полезно да ги знаем.
Някой хора предпочитат да запаметяват тези стойности, но запаметяването им не е необходимо. В този урок ти изведе стойностите сам, следователно, да се надяваме, че ще можеш да ги изведеш отново, когато и да ти потрябват в бъдеще.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.