If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Вероятности и комбинаторика

800 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел ще се разбереш какво наричаме класическа вероятност и ще се научиш как да я изчисляваш, ще разбереш как да използваш формулите от комбинаториката, за да пресмяташ вероятности, как да пресмяташ вероятности на сложни събития и как да използваш вероятностите в ежедневието си

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за Майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".