Основно съдържание

Вероятности и комбинаторика

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 800 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще се разбереш какво наричаме класическа вероятност и ще се научиш как да я изчисляваш, ще разбереш как да използваш формулите от комбинаториката, за да пресмяташ вероятности, как да пресмяташ вероятности на сложни събития и как да използваш вероятностите в ежедневието си
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".