If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на подмножество на дадено множество

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Ана и Чарлз има чанта, която съдържа 1 черно топче и 1 бяло топче. Те играят игра, при която три пъти случайно избират топче от чантата, като всеки път го връщат обратно преди следващото теглене.
Анна смята, че вероятността да извадят черно топче при първия опит и черно топче при третия опит е по-голяма от вероятността да изтеглят черно топче при първия и бяло топче при третия опит. Чарлз не е съгласен. Той смята, че вероятностите са равни.
Пространството с елементарни събития е показано отдолу. Ч представлява черно топче, а Б - бяло.
Кой е прав, Ана или Чарлз?
Избери един отговор:
ЧЧЧЧБЧББЧБЧБ
ЧЧББЧЧЧБББББ