If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обединяване на операции с множества

Сал обобщава дейностите с множества, за които е говорил в предишни видеа. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да използваме знанията си за някои от действията с множества, за да накараме кръвта да потече към мозъците ни. Тук дефинирах някои множества. За да направя нещата интересни, не поставих само числа в тези множества. Поставих цветове и няколко малки жълти звезди. Искам да откриеш какво ще е това множество, това странно нещо, което съдържа обединения, сечения и разлики и абсолютни разлики. Окуражавам те да спреш видеото и да опиташ да разбереш какво ще е това множество. Нека опитаме. Ключът е да го разделиш на части, да работиш първо върху това в скобите, точно както щеше да направиш, ако опитваше да направиш разбор на традиционно математическо твърдение. После, да се надяваме, това трябва да ти изглежда малко по-логично. Добра начална точка може да е да се опиташ да откриеш каква е разликата на В и С. Друг начин да го разглеждаш е: "Колко е В минус С?" Колко е В, ако от него извадиш всички елементи на С? Нека запиша това. Разлика на В и С или можеш да наричаш това В минус С. Това са всички елементи на В, след като са извадени всички елементи на С. Нека помислим какво ще е това. В има 0. Има ли С 0? Не, така че не трябва да вадим 0. В има ли 17. Има ли С 17? Да, има. Изваждаме 17. В има 3, но и С има 3. Така че изваждаме това. В има "синьо". С няма "синьо". Така че оставяме това "синьо" тук. Нека запиша това – оставяме елемента "синьо" тук. После В има златна звезда. С също има златна звезда. Изваждаме златната звезда. Разликата на В и С е множеството от 0 и това "синьо", написано в синьо. Нека запиша това. Нека го запиша. Сега става интересно. Ще вземем абсолютната разлика, абсолютното допълнение на това. Нека запиша това. Абсолютната разлика на това ще е – нека го запиша – множеството от всички елементи в универсалното множество, които не са нито 0, нито – ще го запиша в синьо – нито "синьо". Това е единственият начин да го обясня. Фактически не съм дефинирал универсално множество. Вече виждаме, че нашето универсално множество определено съдържа някои цели числа, съдържа цветове, съдържа няколко звезди. Това е всичко, което мога да кажа. Това е множеството на всички елементи от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо". Това е добре. Дотук намерихме всичко това. Нека оградя това. Това е ето това тук. Сега искаме да намерим сечението. Трябва да намерим сечението на А и на това множество. Нека запиша това. Това ще е сечението на А и абсолютното допълнение на разликата на В и С. Това ще е сечението на това множество А и множеството на всички неща от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо". Нещото, което изпълнява и двете условия, трябва да е в множество А и трябва да е в множеството от всички неща от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо". Нека помислим за това. Числото 3 е в множество А и е в множеството на всички неща от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо". Нека поставим 3 тук. Числото 7 е и в А, и в множеството от всички неща от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо". Нека сложим 7 тук. –5 също изпълнява това условие. 0 не изпълнява условието. 0 е в А, но не е в множеството на всички неща от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо", понеже е 0. Няма да сложим 0 тук. После, 13 е в А и е в множеството на всички неща от универсалното множество, които не са нито 0, нито "синьо". Можем да сложим 13 тук. Доста опростихме нещата. Цялото това налудничаво нещо го опростихме до това множество тук. Сега искаме да намерим разликата на това в А. Нека избера друг цвят. Искаме да намерим разликата на това и А. Ще запиша множеството: 3, 7, –5, 13. Нека запиша и двете, за да можем да визуализираме и двете неща тук. Това е множеството А. То съдържа 3, 7, –5, 0 и 13. Мога да запиша знака за разлика. Нека просто запиша разлика. Щях да напиша минус. Всичко това, както вече открихме, е 3, 7, –5 и 13. Започваме с това множество и изваждаме всички неща, които са в това множество. Това ще е равно на... можеш да видиш, че трябва да извадим 3 от това множество. Ще извадим 7. Ще извадим –5. Ще извадим 13. Ще ни остане множество, което съдържа 0. Всичко това ето тук се е опростило до множество, което съдържа само 0. Нека сега помислим какво е сечението на В с С. Това са всички неща, които принадлежат и на В, и на С. Това ще е сечението на В и С. Нека видим, 0 не е и в двете множества. 17 е и в двете множества. Ще сложим 17 тук. Числото 3 е и в двете множества. "Синьо" не е и в двете множества. Звездата е и в двете множества. Ще сложа малката златна звезда тук. Това е сечението на В и С. Ще вземем обединението на това – което завършва просто с множество с 0 в себе си – взимаме обединението на това и сечението на В и С. Заслужаваме аплодисменти. Това ще е равно на: ще обединим тези две множества. Това ще е множеството от 0, 17, 3 и нашата златна звезда. Трябва да направя скобите в различен цвят. И сме готови.