If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подмножество, стриктно подмножество, и супермножество

Сал обяснява разликата между подмножество, строго подмножество и супер-множество. Той също обяснява обозначението зад тези идеи. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека дефинираме няколко множества. Да кажем, че множеството А е съставено от числата 1, 3, 5, 7 и 18. Да кажем, че множеството В – ще го направя в различен цвят – е съставено от 1, 7 и 18. И, да кажем, че множеството С е съставено от 18, 7, 1 и 19. В това видео искам да започнем да мислим върху идеята за подмножество. Първи въпрос: "Подмножество ли е В на А?" Може би ще се запиташ: "Какво е подмножество?" Подмножество е, ако всеки член на множеството ти е член и на другото множество. Можем да запишем, че В е подмножество - това тук е обозначаването, това е подмножество – В е подмножество на А. В е подмножество. Нека запиша това. В е подмножество на А. Всеки елемент от В е елемент от А. Можем да стигнем и по-надалеч. Можем да кажем, че В е строго подмножество на А, понеже В е подмножество на А, но не е равно на А, което означава, че в А има неща, които не са в В. Можем да стигнем и по-надалеч и можем да кажем, че В е строго или, понякога се нарича, правилно подмножество на А. Можеш почти да си представиш, че това е един вид знак за по-малко от или равно на, после можеш да зачертаеш тази част за "равно на" от знака "по-малко от или равно на". Това обозначава строго подмножество, което означава, че всичко, което е в В, е елемент на А, но не всичко, което е в А, е елемент на В. Нека запиша това. Това е В. В е строго или правилно подмножество. Например можем да запишем, че А е подмножество на А. Всъщност, всяко множество е свое собствено подмножество, понеже всеки от елементите му е елемент на А. Не можем да напишем, че А е строго подмножество на А. Това тук е грешно. Нека се упражняваме още малко. Можем ли да запишем, че В е подмножество на С? Нека видим. С съдържа 1, съдържа 7, съдържа 18. Всеки член на В е член на С. Това тук е вярно. Можем ли да запишем, че С е подмножество... Можем ли да запишем, че С е подмножество на А? Можем ли да запишем, че С е подмножество на А? Нека видим. Всеки елемент на С трябва да е в А. А има 18, има 7, има 1. Но няма 19. Отново, това тук е грешно. Можем също да добавим $ можем да запишем, че В е подмножество на С. Или, дори можем да запишем, че В е строго подмножество на С. Можем също да обърнем начина, по който записваме това. Тогава просто говорим за надмножества. Можем да обърнем това означаване на обратно, можем да кажем, че А е надмножество на В, като това е просто друг начин да кажем, че В е подмножество на А. Но можеш да си представиш това като множество А, което съдържа всеки елемент, който е в В. Може да съдържа и други елементи. Може да съдържа точно всеки елемент. Можеш да си представиш, че там имаме символа за равенство. Ако си представиш това като "по-голямо от или равно на". Те отбелязват точно същото нещо. Но вече знаем, че можем също да запишем, че А е строго надмножество на В, което означава, че А съдържа всичко, което и В, и още елементи. А не е равно на В. Надявам се, че това ще ти помогна да се запознаеш с идеите за подмножество, надмножество и строго подмножество.