If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разработен пример: положителни и отрицателни интервали

Намиране на положителните или отрицателните интервали на една функция от нейната графика. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

По-долу е изобразена функцията f(x). Отбележи интервала, в който f(x)<0. f(x) е изобразена на вертикалната ос . х е хоризонталната ос. f(x)<0 означава, че графиката е под оста х. Функцията е отрицателна в този интервал и в този интервал. Мога да преместя този плъзгач където и да е тук или да го поставя където и да е тук. Ще го оставя тук. Ето. Така е правилно. Да направим още няколко. Функцията е изобразена по-долу. Отбележете интервала, в който f(x)>0. Отбелязвам тази област, в която функцията е над оста х, или тази област, в която функцията минава много над оста х. (Дори излиза от страницата.) До го поставим тук. Да направим още един пример. Отбележете интервала, в който f(x)>0. Отново мога да отбележа тази област, където функцията е над оста х, или тук, където функцията е над оста х. Ще го поставя тук, за разнообразие. Ето така.