If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:10

Видео транскрипция

По-долу е изобразена функцията f(x). Отбележи интервала, в който f(x)<0. f(x) е изобразена на вертикалната ос . х е хоризонталната ос. f(x)<0 означава, че графиката е под оста х. Функцията е отрицателна в този интервал и в този интервал. Мога да преместя този плъзгач където и да е тук или да го поставя където и да е тук. Ще го оставя тук. Ето. Така е правилно. Да направим още няколко. Функцията е изобразена по-долу. Отбележете интервала, в който f(x)>0. Отбелязвам тази област, в която функцията е над оста х, или тази област, в която функцията минава много над оста х. (Дори излиза от страницата.) До го поставим тук. Да направим още един пример. Отбележете интервала, в който f(x)>0. Отново мога да отбележа тази област, където функцията е над оста х, или тук, където функцията е над оста х. Ще го поставя тук, за разнообразие. Ето така.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".