If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Реципрочни тригонометрични отношения

Научи как косеканс, секанс и котангенс са реципрочни на основните тригонометрични отношения: синус, косинус и тангенс.
Вече научихме основните тригонометрични отношения:
Но има още три отношения, за които трябва да мислим:
 • Вместо ac, можем да разгледаме ca.
 • Вместо bc, можем да разгледаме cb.
 • Вместо ab, можем да разгледаме ba.
Тези нови съотношения са реципрочните тригонометрични съотношения, а ние започваме да учим техните имена.

Косекансът (cosec)

Косеканс е реципрочното на синус. Това е отношението на хипотенузата към страната, разположена срещу даден ъгъл в един правоъгълен триъгълник.
sin(A)=срещулежащ катетхипотенуза=ac
cosec(A)=хипотенузасрещулежащ катет=ca

Секансът (sec)

Секанс е реципрочното на косинус. Това е отношението на хипотенузата към страната, прилежаща към даден ъгъл в един правоъгълен триъгълник.
cos(A)=прилежащ катетхипотенуза=bc
sec(A)=хипотенузаприлежащ катет=cb

Котангенсът (ctg)

Котагнгенсът е реципрочното на тангенс. Това е отношението на прилежащия катет към срещулежащия катет в правоъгълния триъгълник.
tg(A)=срещулежащ катетприлежащ катет=ab
ctg(A)=прилежащ катетсрещулежащ катет=ba

Как хората помнят тези неща?

За повечето хора най-лесният начин да запомнят тези нови отношения е като ги свържат с техните реципрочни. Тези зависимости са обобщени в таблицата по-долу.
Словесно описаниеМатематическа зависимост
КосекансКосеканс е реципрочното на синус.cosec(A)=1sin(A)
СекансСеканс е реципрочното на косинус.sec(A)=1cos(A)
КотангенсКотангенс е реципрочното на тангенс.ctg(A)=1tg(A)

Намиране на реципрочните тригонометрични съотношения

Нека разучим един пример.

В дадения по-долу триъгълник намери cosec(C), sec(C) и ctg(C).

Решение

Намиране на косеканс
Знаем, че косеканс е реципрочното на синус.
Тъй като синус е отношението на срещулежащия катет към хипотенузата, косеканс е отношението на хипотенузата към срещулежащия катет.
cosec(C)=хипотенуза срещулежащ катет=1715
Намиране на секанс
Знаем, че секанс е реципрочното на косинус.
Тъй като косинус е отношението на прилежащия катет към хипотенузата, секанс е отношението на хипотенузата към прилежащия катет.
sec(C)=хипотенузаприлежащ катет=178
Намиране на котангенс
Знаем, че котангенс е реципрочното на тангенс.
Тъй като тангенс е отношението на срещулежащия катет към прилежащия, котангенс е отношението на прилежащия катет към срещулежащия.
ctg(C)=прилежащ катетсрещулежащ катет=815

Опитай сам!

Задача 1
cosec(X)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4

Задача 2
sec(W)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4

Задача 3
ctg(R)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4

Задача с повишена трудност
Изчисли точната стойност на cosec(45).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.