If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично решаване на уравнения

Научи по-умен метод за приблизителното намиране на решението на всяко едно уравнение.

Въведение

Можеш ли да решиш уравнението log2(x+4)=3-x ?
Ще работи ли някоя от алгебричните техники, които научи до сега, за това уравнение?
Опитай, ще откриеш, че алгебричното решаване на log2(x+4)=3x е трудна задача!
Тази статия изследва прост графичен метод, който може да се използва за приблизителни решения на уравненията, които не могат да бъдат решени директно.

Нека направим система

Мислейки за уравнението като за система от уравнения ни дава идея как можем да решим уравнението графично.
И така, нека превърнем оригиналното уравнение в система от уравнения. Можем да дефинираме променлива y и да я приравним на лявата, а след това и на дясната страна на уравнението. Това ще ни даде следната система от уравнения.
y=log2(x+4)
y=3x
А сега нека начертаем графиките на уравненията.
Кое от тези е най-близкото решение на горната система?
Избери един отговор:

Следователно приблизителното решение на log2(x+4)=3x е x0,75.

Задача за размисъл

Защо следва, че 0.75 е решение на уравнението log2(x+4)=3-x?
Избери един отговор:

Можем да проверим решение си като заместим x=0,75 в уравнението.

Успяхме!

Използвайки графичния метод ние успяхме да решим уравнението log2(x+4)=3-x.
Можем да използваме графичния метод, за да решим всяко едно уравнение; методът обаче е особено полезен, когато уравнението няма алгебрично решение.

Метод за решаване на уравнения чрез графики

Нека обобщим това, което направихме досега.
Ето генералния метод за графино решаване на уравнения.
Стъпка 1: Нека y е равно на изразите от двете страни на уравнението.
Стъпка 2: Начертайте графиките на двете функции., които създадохме по този начин.
Определете приблизително точката/точките, където двете функции се пресичат.
x координатата на точката/точките, където графиките на функциите се пресичат ще са решението/решенията на уравнението.

Опитай сам

А сега нека сглобим всичко. Отдолу са показани графиките на y=2x3 и y=(x6)24.
Какво е решението на 2x3=(x6)24?
x=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.