If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично решаване на уравнения

Задача

Нека f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 2, start superscript, x, end superscript, divided by, x, minus, 1, end fraction и нека g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 4, x, minus, 2.
Графиката на y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis е показана по-долу.
Използвай интерактивната графика, за да скицираш графика y, equals, g, left parenthesis, x, right parenthesis.
Нека x, start subscript, 1, end subscript и x, start subscript, 2, end subscript са решения на start fraction, 2, start superscript, x, end superscript, divided by, x, minus, 1, end fraction, equals, minus, 4, x, minus, 2, където x, start subscript, 1, end subscript, is greater than, x, start subscript, 2, end subscript.
Определи стойността на x, start subscript, 1, end subscript.
Отговори в рамките на start text, 0, comma, 5, end text единици от решението ще бъдат приемливи.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?