If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично решаване на уравнения

Задача

Нека f(x)=2xx1 и нека g(x)=4x2.
Графиката на y=f(x) е показана по-долу.
Използвай интерактивната графика, за да скицираш графиката на y=g(x).
Нека x1 и x2 са решения на 2xx1=4x2, където x1>x2.
Определи стойността на x1.
Отговори в рамките на 0,5 единици от решението ще бъдат приемливи.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi