If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично представяне на уравнения (пример 2)

Сал намира координатите на точките от графиката, които са решения на даденото уравнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Нека f(t) = е^2t - 2t^2, a h(t) = 4 - 5t^2 Графиките на у = f(t) и у = h(t) са показани по-долу." у = f(t) е тук в зелено. Това е графиката на у = е^2t - 2t^2. Виждаме f(t) ето тук. А у = h(t) е показана в жълто. Добре. Под това ни казват: "Кои от следните изглежда са решенията на е^2t - 2t^2, равно на 4 - 5t^2? Избери всички верни отговори." Окуражавам те да спреш видеото на пауза и да опиташ да помислиш върху това. Ключовото нещо тук е да осъзнаеш, че е^2t - 2t^2, това беше f(t). A 4 - 5t^2 е h(t). Друг начин да мислим за това е да изберем всички t, за които f(t) е равно на h(t). Всички t, където f(t) = h(t). Това ще се случи при пресечните точки. Например при t1 виждаме тази точки тук, (t1; y1). Това ни казва, че f(t1) е равно на h(t1), което е равно на у1. Тоест f(t) ще е равно на h(t) при t = t1. Виждаме това тук, понеже е точка на пресичане. Нека продължим. Имат друга пресечна точка ето тук, при (t4; y4). Ако вземеш f(t4), тогава ще получиш у4. Или ако вземеш h(t4), тогава ще получиш у4. Тоест f(t4) е равно на h(t4). f(t4) е равно на h(t4). Ако вземеш е на степен (2 по t4) минус 2 по (t4 на квадрат) и останалата част, това ще е равно на 4 минус 5 по (t4 на квадрат). Тъй като f(t) и h(t) са равни една на друга, когато t е равно на t4, тези двете ще са равни едно на друго, когато t е равно на t4. И това са единствените които са при пресечна точка. И мисля, че сме готови. Мога да проверя отговора си и той е правилен.