Основи на алгебрата

Започни

Отрицателни числа
Разбиране и работа с отрицателни числа са ключови в алгебрата. С този урок ще се уверим, че сте усвоили основите!
Започни да учиш