Основно съдържание

Алгебрични изрази

За този урок

Основната идея в алгебрата е използването на букви за представяне на отношения между числата, без да се уточнява кои са тези числа!