Основно съдържание

Алгебрични изрази

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Еквивалентни изразиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за майсторство!

За този урок

Основната идея в алгебрата е използването на букви за представяне на отношения между числата, без да се уточнява кои са тези числа!